Ochrana osobních údajů

Následující informace se týkají zpracovávání osobních údajů návštěvníků a / nebo zákazníků těchto internetových stránek (dále jednotlivě jen "Dotyčná osoba"), které provádí výše uvedený prodávající (v tomto článku dále jen "Provozovatel"). Zpracování a ochrana těchto osobních údajů se řídí ustanoveními zákona č. 18/2018 Sb., O ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon"), ve spojení s ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně údajů (dále jen "Nařízení").


Zpracování osobních údajů při odeslání objednávky

Osobní údaje Dotyčné osoby, které Provozovatel zpracuje za účelem vyřizování objednávek a plnění povinností vyplývajících z kupní smlouvy uzavřené mezi dotčenou osobou a Provozovatelem, jsou: jméno a příjmení, poštovní a emailová adresa a telefonní číslo Dotyčná osoby.
Prodávající oznamuje tímto kupujícímu podle § 15 odst. 1 písm. e) zákona o ochraně osobních údajů, že při zpracovávání osobních údajů kupujícího se předpokládá, že osobní údaje kupujícího budou poskytnuty a zpřístupněny těmto třetím stranám:
Geis Parcel CZ s.r.o., se sídlem na adrese Trňanská 6, 96 001 Zvolen

Právním základem zpracování těchto údajů je plnění práv a povinností vyplývajících z výše uvedené smlouvy, kterou by jinak nebylo možné uzavřít.


Osobní údaje budou zpracovány po dobu trvání zákonem stanovených povinností Provozovatele vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, zejména z občanského zákoníku, zákona o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího, zákona o archivech a spisové, zákona o účetnictví a zákona o DPH, tj. minimálně po dobu 5 let.


Při zpracování osobních údajů Dotyčná osoby nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování, přičemž Provozovatel nemá v úmyslu poskytnout osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci ani 3. osobám, s výjimkou Zprostředkovatele a poskytovatelů přepravních služeb v souvislosti s doručením objednaného zboží.


Dotyčná osoba má především právo požadovat od Provozovatele přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo vymazání, popřípadě omezení zpracování, právo namítat proti zpracování, právo na přenositelnost údajů k jinému provozovateli, pokud byly osobní údaje zpracovány automatizovaným způsobem na žádost Dotyčná osoby, jakož i právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud Provozovatel a / nebo Zprostředkovatel postupuje při zpracování osobních údajů v rozporu s Nařízením a / nebo Zákonem.


Zboží a / nebo služby nabízené v internetovém obchodě nejsou určeny pro návštěvníky mladších 18 let.


Zpracování osobních údajů při přihlášení k newsletteru

Osobní údaje Dotyčné osoby, které Provozovatel zpracuje za účelem odesílání informací o jeho produktech a službách (newsletter), jsou: emailová adresa, jméno a příjmení Dotyčná osoby.Právním základem zpracování těchto údajů je souhlas Dotyčná osoby ve smyslu § 13 odst. 1 písm. a) Zákona ve spojení s ust. čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení, který může být kdykoli odvolán kliknutím na aktivní odkaz umístěný na konci každého newsletteru nebo na základě písemné žádosti zaslané na emailovou adresu Provozovatele.


Osobní údaje budou zpracovány po dobu trvání zájmu Dotyčná osoby o zasílání newsletteru Provozovatele.


Zpracováním osobních údajů Dotyčná osoby může být pověřen Zprostředkovatel, který pro Provozovatele zajišťuje nebo může zajišťovat správu newsletterové kampaní.


Při zpracování osobních údajů Dotyčná osoby nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování, přičemž Provozovatel nemá v úmyslu poskytnout osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci ani 3. osobám, s výjimkou Zprostředkovatele.


Dotyčná osoba má především právo požadovat od Provozovatele přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo vymazání, popřípadě omezení zpracování, právo namítat proti zpracování, právo na přenositelnost údajů k jinému provozovateli, pokud byly osobní údaje zpracovány automatizovaným způsobem na žádost Dotyčná osoby, jakož i právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud Provozovatel a / nebo Zprostředkovatel postupuje při zpracování osobních údajů v rozporu s Nařízením a / nebo Zákonem.


Newsletter není určen pro návštěvníky mladších 18 let.


Zpracování osobních údajů při hodnocení nákupu a / nebo zadáním otázky

Osobní údaje Dotyčné osoby, které Provozovatel zpracuje za účelem zveřejnění její ohodnocení nákupu nebo dotčenou osobou zadané otázky ke konkrétnímu produktu či službě, jsou: jméno a příjmení, místo bydliště (město).
Právním základem zpracování těchto údajů je souhlas Dotyčná osoby v zmysle§ 13 odst. 1 písm. a) Zákona ve spojení s ust. čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení, který může být kdykoli odvolán na základě žádosti adresované Provozovateli.


Osobní údaje budou zpracovány po dobu trvání zájmu Dotyčná osoby o zveřejnění hodnocení jejího nákupu a / nebo otázky (která spolu s odpovědí Provozovatele slouží i dalším zákazníkům při získávání bližších informací o produktech a službách) na stránkách Provozovatele.


Při zpracování osobních údajů Dotyčná osoby nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování, přičemž Provozovatel nemá v úmyslu poskytnout osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci ani 3. osobám.


Dotyčná osoba má především právo požadovat od Provozovatele přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo vymazání, popřípadě omezení zpracování, právo namítat proti zpracování, právo na přenositelnost údajů k jinému provozovateli, pokud byly osobní údaje zpracovány automatizovaným způsobem na žádost Dotyčná osoby, jakož i právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v rozporu s Nařízením a / nebo Zákonem.


Formulář přehodnocení nákupu a / nebo zadání otázky není určen pro návštěvníky mladších 18 let.


Zpracování osobních údajů při využití služby Registrovaný zákazník

Osobní údaje Dotyčné osoby, které Provozovatel zpracuje za účelem poskytnutí služby Registrovaný zákazník, jsou: Jméno a příjmení, poštovní a emailová adresa a telefonní číslo Dotyčná osoby.


Právním základem zpracování těchto údajů je plnění práv a povinností spojených s využitím služby Registrovaný zákazník, kterou by jinak nebylo možné poskytovat v plném rozsahu.


Osobní údaje budou zpracovány po dobu trvání zájmu Dotyčná osoby o využívání služby Registrovaný zákazník.


pracováním osobních údajů Dotyčná osoby může být pověřen Zprostředkovatel, který Provozovateli poskytuje eshopové řešení spojené se zajištěním řádného provozu internetového obchodu, tedy i s řádným fungováním služby Registrovaný zákazník.


Při zpracování osobních údajů Dotyčná osoby nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování, přičemž Provozovatel nemá v úmyslu poskytnout osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci ani 3. osobám, s výjimkou Zprostředkovatele.


Dotyčná osoba má především právo požadovat od Provozovatele přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo vymazání, popřípadě omezení zpracování, právo namítat proti zpracování, právo na přenositelnost údajů k jinému provozovateli, pokud byly osobní údaje zpracovány automatizovaným způsobem na žádost Dotyčná osoby, jakož i právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud Provozovatel a / nebo Zprostředkovatel postupuje při zpracování osobních údajů v rozporu s Nařízením a / nebo Zákonem.


Služba Registrovaný zákazník není určena pro návštěvníky mladších 18 let.
Odstranění osobních údajů

Přestože Vaše osobní údaje neposkytujeme žádným dalším stranám můžete si Vaše osobní údaje z naší databáze odstranit, postačí pokud o danou skutečnost požádáte prostřednictvím emailu info@fotkyzababku.cz, o úspěšném vymazání Vás budeme informovat emailem.